S a o p š t e nj e

Dana 28.09.2018. godine Skupština opštine Rudo usvojila je Nacrt Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027 i isti uputila na javnu raspravu.

Završna javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027 održaće se u petak 09.11.2018. godine u maloj sali Doma kulture sa početkom u 11.00 sati.

Načelnik opštine poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Rudo i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027.

Nacrt Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027, koji je predmet javne rasprave može se pruzeti na zvaničnoj veb stranici opštine Rudo.

Konačnu odluku o prijedlogu Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027 donijeće Skupština opštine Rudo.