Konačna rang lista studentskih stipendija za školsku 2018/2019. godinu

Nakon isteka roka za prigovore na Preliminarnu rang listu studentskih stipendija, utvrđena je Konačna rang lista, po kojoj će se zaključivati pojedinačni ugovori kojima će se bliže regulisati prava i obaveze između Opštine-davaoca stpendije i studenta-primaoca stipendije.

Konačna rang lista