Rasvjeta za Ustibar i Jeliće

U petak je izvršen prijem radova na javnoj rasvjeti za mjesnu zajednicu Mioče. Radove na javnoj rasvjeti izvela je firma Siming, koju je angažovao UNDP u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, koji provodi UNDP zajedno sa vladama Švicarske i Švedske.

Javna rasvjeta za Jeliće i Ustibar prepoznata je kao prioritet na forumu koji je organizovala MZ Mioče, a koji je održan početkom 2018. godine, nakon čega je mjesna zajednica uz pomoć opštine aplicirala na poziv UNDP-a za realizaciju ovog prioriteta.

btr

Ovo je jedan od 4 projekta, koja su u 2018. godini odobrena za mjesne zajednice od strane UNDPa, koje su uključene u projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”. Mjesne zajednice Staro Rudo i Strgačina su ove godine u okviru istog projekta asfaltirale dionice puteva, dok je u toku angažovanje izvođača radova za rekonstrukciju omladinske sale u mjesnoj zajednici Štrpci.

Ovo je druga godina tokom koje se realizuju projekti u 5 mjesnih zajednica u opštini Rudo, koji su prepoznati kao prioriteti na održanim forumima, a prema metodologiji koju je UNDP predstavio kroz  projekat koji uključuje građane u proces donošenja odluka i aktivan angažman na rješavanju problema u njihovim mjesnim zajednicama.

Projekat je finansiran od strane vlada Švicarske i Švedske uz sufinansiranje opštine od 30%.