О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се студенти-нови корисници који су остварили право на студентску стипендију из средстава буџета општине Рудо за школску 2018/2019 годину да ће се потписивање уговора о додјели студентске стипендије  обављати у периоду од 10.01.2019. до 31.01.2019.године у просторијама Општинске Управе Рудо-шалтер сала.

Студенти-досадашњи корисници настављају остваривати право на студентску стипендију у школској 2018/2019 години на основу раније закључених уговора.

Студенти који нису у могућности у наведеном периоду доћи да лично потпишу уговор, за то могу овластити неког од пунољетних чланова заједничког домаћинства или друго лице да у њихово име потпише уговор о додјели студентске стипендије, при чему су наведена лица приликом потписивања уговора обавезна  приложити овјерену пуномоћ потписану од стране студента.