O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti-novi korisnici koji su ostvarili pravo na studentsku stipendiju iz sredstava budžeta opštine Rudo za školsku 2018/2019 godinu da će se potpisivanje ugovora o dodjeli studentske stipendije  obavljati u periodu od 10.01.2019. do 31.01.2019.godine u prostorijama Opštinske Uprave Rudo-šalter sala.

Studenti-dosadašnji korisnici nastavljaju ostvarivati pravo na studentsku stipendiju u školskoj 2018/2019 godini na osnovu ranije zaključenih ugovora.

Studenti koji nisu u mogućnosti u navedenom periodu doći da lično potpišu ugovor, za to mogu ovlastiti nekog od punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva ili drugo lice da u njihovo ime potpiše ugovor o dodjeli studentske stipendije, pri čemu su navedena lica prilikom potpisivanja ugovora obavezna  priložiti ovjerenu punomoć potpisanu od strane studenta.