Obavještenje

Poslednjom Izmjenom Uredbe o boračkom dodatku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 6/19), svi kategorisani borci od I –V kategorije sa navršenih 60. godine života (momenat sticanja prava na mjesečni borački dodatak), koji do sada nisu ostvarili pravo na mjesečni borački dodatak, će ukoliko žele da ostvare to pravo, podnositi Zahtjev za priznavanje prava na mjesečni borački dodatak; umjesto dosadašnje prakse da o tome pazi prvostepeni organ po službenoj dužnosti.
Obrazac Zahtjeva biće dostupan na sajtu opštine Rudo.

ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
I DRUŠTVENE DJELATNOSTI