Protokol opštine Rudo o saradnji i postupanju u slučajevima nasilja nad ženama i u porodici

Dana 25.02.2019. godine,  potpisan je Protokol opštine Rudo o saradnji i postupanju u slučajevima nasilja nad ženama i u porodici.

Protokol je potpisan od strane sledećih subjekata: Opština Rudo, JU Centar za socijalni rad Rudo; JU Srednjoškolski centar „SŠC“ Rudo; JU Dom zdravlja „dr Stojana i Ljubica“ Rudo; JU Osnovna škola „Rudo“ Rudo, Policijska stanica Rudo i NVO Centar za odgovornu demokratiju „COD“ Luna.

Protokol počinje da se primjenjuje od dana potpisivanja.