Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za kapitalne investicije

Na osnovu ciljeva i zadataka utvrđenih u Strategiji održivog razvoja opštine Rudo, Načelnik opštine Rudo raspisuje javni poziv za dostavu prijedloga projekata za kapitalne investicije za period 2019. Godine.

Jedan od strateških ciljeva opštine Rudo je povećanje stepena uključenosti građana, mjesnih zajednica, udruženja i ustanova u procesu planiranja  i razvoja lokalne zajednice i priprema prioriteta za finansiranje iz budžeta opštine Rudo za period 2019. godine, iz sredstava namjenjenih za kapitalne investicije.

Projekti treba da se odnose na neke od navedenih uslova i to: ekonomski razvoj, razvoj poljoprivrede, razvoj turizma, podržava razvoj životne sredine, kulturno prosvjetni razvoj, podržavanje omladine i/ili žena, ispunjava očekivanja većeg broja građana, smanjuje operativne troškove.

Prijedloge projekta mogu podnositi svi zainteresovani građani, mjesne zajednice, ustanove i drugi subjekti, a pod uslovom da se odnose na širi interes lokalne zajednice.

U skladu sa dosadašnjom praksom, ukoliko neki od projekata bude obezbjedio učešće donatora ili vlastito finansijsko učešće u minimalnom iznosu od  20 (dvadeset) %  može se prioritetno  bodovati i imati prioritet u realizaciji.

Procjena novčane vrijednosti investicije koja se navodi u aplikacionoj formi, treba biti što preciznije utvrđena (konsultovati opštinsku građevinsku inspekciju ili lice  određene stručne oblasti na koju se projekat odnosi).

Da bi zadovoljili kriterijume za ocjenu projekata kapitalnih investicija, projekti moraju biti sačinjeni na obrazcu utvrđenom od strane Komisije.

Tekst javnog poziva

Aplikacija