Обавјештење о доношењу рјешења о еколошкој дозволи

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

 

Број: 03-312-1/19

Датум: 20.05.2019.године

 

На основу члана 90. став 5. и 6. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност

 

О ДОНОШЕЊУ РЈЕШЕЊА

О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

за постројење за прераду меса и израду готових производа од меса на земљишту означеном као к.ч.број 236/27, к.ч.број 236/26 и к.ч.број 236/25 КО Рудо град, инвеститора ЗТУР „Два брата“ Рудо

 

Инвеститор ЗТУР „Два брата“ Рудо поднио је овом органу Захтјев за издавање еколошке дозволе  за постројење за прераду меса и израду готових производа од меса на земљишту означеном као к.ч.број 236/27, к.ч.број 236/26 и к.ч.број 236/25 КО Рудо град. Уз захтјев, инвеститор је приложио и Доказе, урађене од стране „Унис“ Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара- Источно Сарајево и другу законом прописану документацију.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се издаје еколошка дозвола за поменуто постројење.

 

                                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                   Чолић Гордана, дипл.ецц.

                                                                                                                                                                              ________________________