Održana dvodnevna radionica na temu riješavanje problema pasa lutalica

U Rudom je održana dvodnevna radionica pod nazivom „Zajedničko iznalaženje rješenja za humanu zajednicu – sagledavanje problema populacije pasa u opštini Rudo“.

Problema pasa lutalica u opštini Rudo prepoznat je kao problem koji se odražava na sigurnost građana i njihove imovine  te smo se odlučili da započnemo proces izrade plana za dugoročno rješavanje ovog problema.

Projekat integrisanog lokalnog razvoja – ILDP, koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), spreman je pružiti tehničku pomoć u izradi pomenutog plana s ciljem da se dođe do rješenja koja će učiniti  zajednicu sigurnijom za ljude te podići nivo brige o napuštenim psima.

Tokom radionice učesnici su razgovarali i sagledavali problem pasa lutalica sa različitih aspekata sa ciljem da se utvrde izvori problema, šta se trenutno radi na njegovom rješavanju, istraži na koji način ponašanje ljudi utiče na ovaj problem a sve kako bi se započeo proces planiranja na narednim radionicama i sastancima.

Ovo je prvi korak na razvoju plana koji će biti ključni instrument za djelovanje na uzrok a ne samo na posljedicu problema, zaključci su sa ove radionice koja je okupila predstavnike, opštine, škola, vatrogasaca i lovaca.