Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u opštini Rudo

Opština Rudo poziva zainteresovane članove organizacija civilnog društva koje imaju sjedište na području opštine Rudo, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području opštine Rudo.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 19. aprila do 07.jun 2019. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika organizacija civilnog društva.

Prema pravilima u istom ne smiju učestvovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacija civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik OCD koji je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni predlozi će biti diskvalifikovani.

Ovaj poziv je otvoren od 28. maja do 11. juna 2019. godine a zainteresovani se mogu prijaviti putem adrese elektronske pošte: projekti@opstinarudo.com.

Tekst poziva