Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanak koji organiziraju ReLOaD projekat i Opština Rudo

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD u saradnji sa Opštinom Rudo objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na drugom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Drugi sastanak sa mentorom će biti organizovan 22. maja 2019. godine sa početkom u 12,00 sati u Domu kulture.

Obavezno je da OCD pošalju prijavu za učešće na email adresu: projekti@opstinarudo.com

Naredni sastanak sa mentorom će biti organizovani u sljedećim terminima:

  1. Srijeda, 29. maj 2019. godine sa početkom u 12 h u Domu kulture.

U slučaju da bude potreban dodatni termin za mentorstvo, isti će biti organizovan u komunikaciji sa ReLOaD projektnim timom, predstavnicima Opštine Rudo i predstavnicima OCD-a.

Navedene informacije se mogu pronaći i na web stranici Opštine Rudo.

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici Opštine Rudo. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).