Додијељена бесповратна средства за пројекте интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској

Након проведеног јавног конкурсa дванаест јединица локалне самоуправе данас је са Инвестиционо-развојном банком Републике Српске (ИРБРС) потписало уговоре о додјели бесповратних средстава у склопу Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2018/2019 години.

У складу са расположивошћу средстава у оквиру 5. циклуса Финансијског механизма, уговори су потписани са сљедећим корисницма, као што је приказано у наредној табели:

 

Ранг листа Назив подносоца Назив пројектног приједлога Износ суфинансирања Финансијски механизам Укупна вриједност пројекта
Приоритетна област I: Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе
1. Општина Лакташи РАСТИМО ЗАЈЕДНО – Унапређење доступности и квалитета програма и услуга предшколског васпитања и образовања на подручју општине Лакташи 73.774,77 93.008,80 166.783,57
2. Општина Власеница Јачање капацитета и услова за боравак дјеце у предшколској установи у Власеници стварањем бољих предуслова за квалитетан и свеобухватан раст и развој 116.356,50 99.947,25 216.303,75
3. Општина Брод Побољшање квалитета здравствене заштите жена у општини Брод 45.556,83 99.078,79 144.635,62
4. Општина Челинац Модерна инфраструктура за развијено село 68.352,92 99.977,37 168.330,29
5. Општина Калиновик Побољшање услуга секундарне здравствене и социјалне заштите у руралном подручју 234.839,07 100.000,00 334.839,07
6. Општина Источно Ново Сарајево Изградња излетишта „Тврдимићи“ 34.100,00 86.346,00 120.446,00
7. Општина Рогатица Повећање доступности система управљања отпадом становништву општине Рогатица 189.019,35 99.970,65 288.990,00
8. Општина Дервента Јачање капацитета и побољшања квалитета услуга предшколског образовања у Општини Дервента 40.446,90 93.385,31 133.832,21
Укупно за финансирање из Приоритетне области I 802.446,34 771.714,17 1.574.160,51
Приоритетна област II: Повећање обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње
1. Општина Чајниче Ревитализација Зелене пијаце у Чајничу 33.358,67 90.091,85 123.450,52
2. Општина Рудо Од домаћег млијека до сира и кајмака и задовољног купца 49.920,80 99.160,02 149.080,82
3. Град Добој Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији града Добоја 51.191,62 76.787,43 127.979,05
4. ЈУ Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња Мали произвођач – велики агро ресурс 30.952,35 90.581,40 121.533,75
Укупно за финансирање из Приоритетне области II 165.423,44 356.620,70 522.044,14
УКУПНО (I+II) 967.869,78 1.128.334,87 2.096.204,65

 

Финансијски механизам успостављен је како би пружио подршку реализацији приоритета утврђених стратегијама развоја јединица локалне самоуправе и на тај начин допринио јачању јавних услуга и руралног развоја у Републици Српској. Пројекaт је успостављен кроз заједничку сарадњу Министарства финансија Републике Српске, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, Амбасаде Швајцарске у БиХ, Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.

Средстава Финансијског механизма одoбравају се на бесповратној (грант) основи, а у овом циклусу Финансијског механизма била су доступна за подршку реализацији пројеката локалних заједница у сљедећим приоритетним областима:

  1. Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе
  2. Повећање обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње

Средства Финансијског механизма намијењена су за финансирање пројеката јединица локалне самоуправе, јавних предузећа и институција на локалном нивоу. Стратешко управљање, вођење и усмјеравање, као и контролу и надзор над радом Финансијског механизма обавља Пројектни одбор, којег чине по један представник Министарства финансија РС, Министарства управе и локалне самоуправе РС, ИРБРС, UNDP БиХ и Амбасаде Швајцарске у БиХ док оперативно управљање Финансијским механизмом обавља ИРБРС.

У петом циклусу локалне заједнице су могле аплицирати за средства Финансијског механизма у партнерству са другим јединицама локалне самоуправе, органима републичке управе, предузетницима, привредним друштвима, јавним установама, установама, локалним развојним агенцијама и удружењима грађана и фондацијама, уз услов да су јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или институције водећи апликанти. Финансијски допринос Механизма по појединачном финансираном пројекту није могао бити нижи од 50.000 КМ нити виши од 100.000 КМ. Поред тога, апликант је био дужан да обезбиједи суфинансирање, искључиво у новцу, у минималном износу од 25% укупне вриједности пројекта.

Одабир пројектних приједлога вршио се на основу јавног позива за достављање пројектних приједлога, у складу са јасно дефинисаним критеријумима за селекцију.