Извјештај о одржаном Првом састанку Форума за грађанске иницијативе у оквиру РеЛОаД пројекта

Форум за грађанске иницијативе формиран је у склопу „Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану“ (РеЛОаД) којег финансира Еуропска унија а проводи Развојни програм Уједињених нација. Форум је успостављен као дио интервенције и циља „Јачање партиципативне демократије и ЕУ интеграција на Западном Балкану (ЗБ) путем оснаживања цивилног друштва да активно учествује у доношењу одлука, те унапређење потицајног, правног и финансијског окружења за цивилно друштво“. Форум грађанских иницијатива доприноси већем укључивању грађана у процес доношења одлука на локалном нивоу.

Форум се наслања на већ постојеће структуре (чланство), успостављене кроз пројекте “Јачање улоге МЗ у БиХ”, и Интегрирани локални развој – ИЛДП“, које такођер проводи УНДП у Општини Рудо.

Форум чини дванаест (12) чланова: представник општинске управе, СО Рудо, представника грађана, организација цивилног друштва, Основних школа, Средње школе и представник младих са подручја општине. Рад Форума је волонтерски.

Састанку је присуствовало укупно девет чланова Форума, док су три члана била оправдано одсутна.

Током састанка присутне је поздравила Јелена Кузмановић Шалипур, службеница локалне самоуправе која је појаснила концепт форума, циљеве и начин рада. Упознала је присутне да је форум замишљен као алат путем којег се настоји унаприједити грађанско учешће у процесима доношења одлука и потакнути грађане локалне заједнице на активнији ангажман. Кроз форум ће се идентификовати тематске области као и потребе и приоритете локалне заједнице те предлагати конкретне иницијативе за њихово рјешавање. РеЛОаД ће финансирати једну иницијативу док ће Општина Рудо суфинансирати проведбу те иницијативе.

У наставку Форума, присутне је поздравила и Селма Османагић-Аговић, представница РеЛОаД пројекта која је пружила више информација са становишта критеријума, који ће бити пресудни приликом избора три идеје које ће после идентификације бити предмет гласања од стране грађана. Она је појаснила и наредне кораке.

На састанку су идентификоване четири иницијативе које би се могле узети у разматрање за кандидовање за имплементацију кроз РеЛОаД пројекат а о којима ће се детаљније разматрати и  на наредним састанцима форума, када ће и бити представљене јавности.

Службеница локалне самоуправе је информирала чланове форума да је потребно дефинисати начин комуникације са грађанима, односно да све иницијативе које буду предложене од форума ће требати грађани верификовати путем  гласања за неке од предложених иницијатива. Чланови форума су истакли да се грађани могу изјаснити о  предложеним иницијативама, између осталог, гласањем путем wеб странице, службеног налога Општине Рудо на Фацебоок друштвеној мрежи,  у шалтер сали и слично.

Наредни састанак Форума заказан је 10.07.2019. године. До састанка потребно је детаљно разрадити предложене четири иницијативе, размотрити буџет за њихово спровођење, размислити о другим иницијативама и о оптималном моделу гласања.

Закључено је да ће чланови Форума анимирати младе и грађане да дају волонтерски допринос када нека иницијатива буде у процесу имплементације.

Записник са првог састанка форума Општина Рудо