Izvještaj o održanom Prvom sastanku Foruma za građanske inicijative u okviru ReLOaD projekta

Forum za građanske inicijative formiran je u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) kojeg finansira Europska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija. Forum je uspostavljen kao dio intervencije i cilja „Jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu (ZB) putem osnaživanja civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka, te unapređenje poticajnog, pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo“. Forum građanskih inicijativa doprinosi većem uključivanju građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.

Forum se naslanja na već postojeće strukture (članstvo), uspostavljene kroz projekte “Jačanje uloge MZ u BiH”, i Integrirani lokalni razvoj – ILDP“, koje također provodi UNDP u Opštini Rudo.

Forum čini dvanaest (12) članova: predstavnik opštinske uprave, SO Rudo, predstavnika građana, organizacija civilnog društva, Osnovnih škola, Srednje škole i predstavnik mladih sa područja opštine. Rad Foruma je volonterski.

Sastanku je prisustvovalo ukupno devet članova Foruma, dok su tri člana bila opravdano odsutna.

Tokom sastanka prisutne je pozdravila Jelena Kuzmanović Šalipur, službenica lokalne samouprave koja je pojasnila koncept foruma, ciljeve i način rada. Upoznala je prisutne da je forum zamišljen kao alat putem kojeg se nastoji unaprijediti građansko učešće u procesima donošenja odluka i potaknuti građane lokalne zajednice na aktivniji angažman. Kroz forum će se identifikovati tematske oblasti kao i potrebe i prioritete lokalne zajednice te predlagati konkretne inicijative za njihovo rješavanje. ReLOaD će finansirati jednu inicijativu dok će Opština Rudo sufinansirati provedbu te inicijative.

U nastavku Foruma, prisutne je pozdravila i Selma Osmanagić-Agović, predstavnica ReLOaD projekta koja je pružila više informacija sa stanovišta kriterijuma, koji će biti presudni prilikom izbora tri ideje koje će posle identifikacije biti predmet glasanja od strane građana. Ona je pojasnila i naredne korake.

Na sastanku su identifikovane četiri inicijative koje bi se mogle uzeti u razmatranje za kandidovanje za implementaciju kroz ReLOaD projekat a o kojima će se detaljnije razmatrati i  na narednim sastancima foruma, kada će i biti predstavljene javnosti.

Službenica lokalne samouprave je informirala članove foruma da je potrebno definisati način komunikacije sa građanima, odnosno da sve inicijative koje budu predložene od foruma će trebati građani verifikovati putem  glasanja za neke od predloženih inicijativa. Članovi foruma su istakli da se građani mogu izjasniti o  predloženim inicijativama, između ostalog, glasanjem putem web stranice, službenog naloga Opštine Rudo na Facebook društvenoj mreži,  u šalter sali i slično.

Naredni sastanak Foruma zakazan je 10.07.2019. godine. Do sastanka potrebno je detaljno razraditi predložene četiri inicijative, razmotriti budžet za njihovo sprovođenje, razmisliti o drugim inicijativama i o optimalnom modelu glasanja.

Zaključeno je da će članovi Foruma animirati mlade i građane da daju volonterski doprinos kada neka inicijativa bude u procesu implementacije.

Zapisnik sa prvog sastanka foruma Opština Rudo