Forum građanskih inicijativa Rudo – biraj i utiči na promjenu

S ciljem da se poveća učešće građana u procesu donošenju odluka, koje se tiču unapređenja kvaliteta života u opštini Rudo ali i učešća u njihovoj realizaciji, formiran je  Forum za građanske inicijative, kojeg čine predstavnici privatnog, javnog i civilnog sektora, kao i predstavnici mladih.

Forum za građanske inicijative,  koji je formiran u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) prepoznao 4 inicijative koje će doprinijeti većem, kvalitetu života građana Opštine Rudo i ponudio građanima da odaberu jednu inicijativu koju će finansirati ReLOaD projekat i sufinansirati Opština Rudo.  Predložene su sledeće 4 inicijative:

  1. Sadnja drveća i uređenje ulaza u grad;

Ova inicijativa podrazumijeva uređenje postojeće staze na ulazu u opštinu Rudo te trasom koja se nadovezuje i u gradu, zamjenu starih stabala sađenjem novih na mjestima koja su namijenjena za stabla, izamjenu oštećenih stabala u gradskom parku, postavljanje klupa duž staze sa kantama za otpatke. Korist od ove inicijative bi imali oko 1500 građana centar Rudog ali i 6000 ostalih građana i posjetioca. Oštećena stabla koja će biti zamijenjena novim, će biti podijeljena ugroženim porodicama za ogrjev.

  1. Čišćenje putnog pojasa i uklanjanje divljih deponija;

Ova inicijativa podrazumijeva da se u saradnji sa komunalnim preduzećem i komunalnom službom u opštini Rudo odrede 3 divlje deponije, izvrši čišćenje, postave table sa upozorenjem i postave kontejnere i kante. Korist od ove inicijative će imati svi stanovnici Rudog.

  1. Bezbjednost u saobraćaju;

U okviru ove inicijative urediti će se stajališta za autobuse na kojima djeca čekaju prevoz do škole. Izvršiće se popravka najmanje 6 postojećih stajališta za autobuse što uključuje: natkrivanje, postavljenje table za informacije i informacije o bezbjednom ponašanju u saobraćaju. Korist od ove inicijative će imati oko 100 učenika koji koriste prevoz i njihove porodice kao i 5000 ostalih građana opštine Rudo i posjetioci.

  1. Promocija građanskog aktivizma i prirodnih ljepota opštine Rudo/kampanja „Ja volim Rudo“;

Aktivnosti u okviru ove inicijative podrazumiejvaju uređenje i izgradnju vidikovca na kanjonu rijeke Lim, uređenje vodopada kod Setihova, postavljanje informativnih tabli i 3 akcije u 3 mjesne zajednice građani za svoju mjesnu zajednicu pod motom „Ja volim Rudo“ ( npr. uređenje centra mjesne zajednice ili posebnog dijela mjesne kao što je kupališta, sportski teren, igralište i sl.) Direktni korisnici ove inicijative će biti građani 3 mjesne zajednice (najmanje 3000) dok će indirektnu korist imati svi građani opštine Rudo i posjetioci.

Svaki građanin ima pravo da glasa za jedno od 4 predložene inicijative direktno u šalter sali opštine Rudo ili putem ovog linka:

Glasanje je anonimno i trajaće od 13.08 do 23.08.2019. godine, nakon ćega će biti prebrojani svi glasovi i biti proglašena inicijativa sa najvećim brojem glasova.

Molimo da izdvojite 5 minuta vašeg vremena i uzmete učešća u glasanju.