Građani glasali za uređenje grada

Kroz forum građanskih incijativa opštine Rudo, građani su imali prilike glasati za 4. inicijative: „Sadnja drveća i uređenje ulaza u grad“, „Čišćenje putnog pojasa i uklanjanje divljih deponija“, „Bezbjednost u saobraćaju“ i  „Promocija građanskog aktivizma i prirodnih ljepota opštine Rudo/kampanja „Ja volim Rudo““. Forum za građanske inicijative,  formiran je u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) kojeg finansira Europska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Forum u Opštini Rudo je uspostavljen 01.07.2019. Rješenjem Načelnika u kojoj su predstavnici:  Opštinske uprave, JU Centar za kulturno-prosvjetne djelatnosti „Prosvjeta“, Odbornik SO, JU za turizam i sport Rudo, SRD „Jezero“, Centar za socijalni rad Rudo, OŠ Rudo, OŠ „Boško Buha“, JU „Informativni centar“ Rudo, JU Narodna bibiloteka „Prosvjeta Rudo“, Srednjoškolski centar Rudo, imenovani kao članovi foruma na period od godinu dana.

Forum je održao ukupno 2 sastanka 03.07., 10.07.2019. na kojima  su definisani prioriteti u lokalnim zajednicama, te identifikovane građanskih inicijative koja će adresirati prepoznate izazove.

Glasanje o inicijativama  je izvršeno u periodu od 13.08. do 29.08.2019. te kako bi se osiguralo da što više građana ima priliku da se izjasni o ponuđenim inicijativama, građanima je ponuđeno više načina glasanja i to:

  • Glasanje putem online ankete;
  • Glasanje u šalter sali Opštine
  • Organizovanje ulične akcije za glasanje na trgu Opštine Rudo 22.08.2019.

Građani su više puta informirani o aktivnosti i mogućnosti glasanja putem web stranice opštine Rudo, putem FB stranice opštine Rudo, Putem FB stranica MZ Rudo, Staro Rudo, Mioče, Štrpca i Strgačina i putem FB stranice Društvenog centra Rudo

Tokom predviđenog perioda za glasanja, ukupno je 762  građana glasalo za jednu od ponuđenih inicijativa. Presjek glasanja izgleda ovako:

  1. Sadnja drveća i uređenje ulaza u grad – 390 glasova
  2. Čišćenje putnog pojasa i uklanjanje divljih deponija; 38
  3. Bezbjednost u saobraćaju -25 glasova
  4. Promocija građanskog aktivizma i prirodnih ljepota opštine Rudo/kampanja „Ja volim Rudo“-309

Najveći broj glasova osvojila je inicijativa „Sadnja drveća i uređenje ulaza u grad“.

UNDP će kroz ReLOaD projekat, kroz koji se i sprovodi inicijativa u narednom periodu angažovati jednu NVO sa prostora opštine Rudo koja će u saradnji sa opštinom Rudo raditi na ralizaciji prvorangirane inicijative.