Javni uvid

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

Broj: 03-312-2/19

Datum: 06.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 39. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12),  Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, objavljuje

 

JAVNI UVID

u  Nacrt  republičkog plana upravljanja otpadom  i Izvještaj  o strateškoj  procjeni uticaja na životnu sredinu za  Plan  upravljanjem otpadom u  Republici Srpskoj

 

            Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao nosilac pripreme, objavilo Nacrt republičkog plana upravljanja otpadom i Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu na Nacrt republičkog plana upravljanja otpadom.

Poziva se zainteresovana javnost da može izvršiti uvid u navedeni dokumentaciju na zvaničnom sajtu opštine Rudo,   i u kacelariji broj 4. svakim radnim danom u periodu od 07 do 15 časova.

Javni uvid traje do 30. septembra 2019. godine i u tom periodu zainteresovana javnost može dostaviti ovom Odjeljenju mišljenje i primjedbe  u pisanoj formi.

Dokumenta možete pogledati na sledećim linkovima:

Nacrt republičkog plana upravljanja otpadom

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

 

 

DOSTAVLJENO:                                              NAČELNIK ODJELJENJA

1.Oglasna tabla                                          Gordana Čolić, dipl. ecc.

2.Evidencija                                              ___________________________

  1. Arhiva