Pjesnički konkurs „Miloš Vidaković“ – Rudo 2019.

Povodom  XIX „Vidakovićevih dana kulture“ u Rudom,  Javna ustanova Centar za kulturno-prosvjetnu djelatnost „Prosvjeta“ Rudo i Srpsko kulturno – prosvjetno društvo „Prosvjeta“ Rudo  raspisuju Konkurs poezije u pomen pjesniku Milošu Vidakoviću.

Miloš Vidaković rođen 1891.( Granje,Štrpca) Opština Rudo. Član je Mlade Bosne, pjesnik, književni kritičar, prevodilac, prijatelj Ive Andrića,  pisao u  „Narodu“. Umro 2.10. 1915. u Velesu. Zbirka pjesama „Carski soneti“.

               Uslovi konkursa:

Na Konkurs svoju nenagrađivanu ljubavnu pjesmu mogu slati svi koji pišu na srpskom, hrvatskom ili bošnjačkom jeziku i oni koji pored svog izvornog jezika pošalju i prevod pjesme na srpski.

Pjesma smije imati najviše 32 stiha a svaki autor može poslati 1 (jednu) pjesmu.

Pjesme se mogu slati u periodu od 20.09. do 20.10. 2019. godine, na e-mail adresu: mvkonkursrudo@gmail.com sa Šifrom umjesto imena autora, a na e-mail adresu: zamvkrudo@gmail.com – Razrješenje Šifre sa adresom i kratkom biografijom autora (ne više od 10 kucanih redova, (font: Times new roman 12), brojem telefona i e-mail adresom.

Ili poštom na adresu:

JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo

Ul. Trg Slobode br. 1.

73260    Rudo

               sa naznakom: „ZA PJESNIČKI KONKURS MILOŠ VIDAKOVIĆ“ 

Pjesmu slati pod šifrom a u posebnoj koverti priložiti razrješenje šifre, adresu i kratku biografiju autora.

Nagrade su predviđene za tri najbolje ljubavne pjesme po ocjeni Žirija kojeg imenuje organizator ove manifestacije.

Prva nagrada za najbolju ljubavnu pjesmu je: Plaketa Miloš Vidaković, poziv autoru da na kulturnoj manifestaciji„Vidakovićevi dani kulture 2019“ 29.11.2019. godine u Rudom pročita svoju pobjedničku pjesmu i novčana nagrada u iznosu od 300,00 KM.

Druga nagrada: Plaketa i novčana nagrada od 200,00 KM.

Treća nagrada: Plaketa i novčana nagrada od 100,00 KM

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na isti način kao i sam Konkurs – do: 20.11.2019.g.

Kontakt telefon za sve informacije:
00387 65/ 934- 221

Radomir Rašo Jagodić