Produžen rok za prijavu na javni poziv za dodjelu steonih junica

Na osnovu Ugovora o realizaciji projekta potpisanog sa IRB-om od 01.07.2019. godine broj 02-323-1/19, zaključenog u cilju provođenja projekta pod nazivom „Od domaćeg mlijeka do sira i kajmaka i zadovoljnog kupca“ i člana 6. Pravilnika o uslovima za provođenje  projekta „Od domaćeg mlijeka do sira i kajmaka i zadovoljnog kupca“, br.02-323-1-2/19, od 09.08.2019. g i 02-323-1-3/19 od 30.08.2019., a koji se sufinansira od Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2018/2019 i Opštine Rudo, Načelnik opštine Rudo produžava rok za prijavu na javni poziv  za predaju zahtjeva za dodjelu steonih junica putem sufinansiranja.

Rok za prijavu na Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu steonih junica putem  sufinansiranja produžen je do 23. septembra 2019. godine do 15:00 časova.

Tekst javnog poziva

Obrazac br 1

Obrazac br 2