Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Rudo

Načelnik opštine Rudo raspisao je Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Rudo broj: 02-120-4/19 dana 08.10.2019.godine. Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na oglasnoj tabli Opštine Rudo, dana 16.10.2019.godine. Prijave  na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, mogu se podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Rudo-šalter sala ili putem pošte na adresu: Opština Rudo-Komisija za sprovođenje postupaka za prijem namještenika, ul.Đenerala D.D. Mihailovića 41, Rudo, u roku od 15 dana, odnosno zaključno sa danom 31.10.2019.godine.

Postupak prijema namještenika, sprovešće se u skladu sa odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16).

Javni konkurs

Obrazac prijave na konkurs

Izjava za tačku III-5.i 6. konkursa