Novi ultrazvučni aparat za Dom zdravlja u Rudom

JZU DZ „Dr Stojana i Ljubica“ u Rudom dobila je novi ultrazvučni aparat za pregled pacijenata i bolju dijagnostiku.

UZV aparat je donacija koja je obezbeđena kroz projekat „Jačanje uloge MZ u BiH.“ Inicijativa za njegovu realizaciju prepoznata je od strane građana  opštine Rudo  na centralnom forumu građana, koji je održan 31.01.2019. godine. Nakon čega je opština Rudo pripremila projekat i aplicirala kod UNDP-a. UNDP je sproveo tendersku proceduru i izvršio nabavku UZV aparata .

Ukupna vrijednost nabaljenog aparata iznosi 29.900 KM, bez PDV-a odnosno 34.983,00 KM sa PDV-om, od toga su Vlade Švajcarske i Švedske obezbjedile 17.000 KM, a Ministarstvo lokalne uprave i samouprave RS 13.000 KM.

Sa novim aparatom, biće omogućena šira dijagnostička primjena na područja pregleda abdomena , primjene u pedijatriji, štitne žlijezde, dojke, malog tkiva, urologije, MSK, neonatologije i ginekologije, koju trenutni aparat nabavljen prije 20 godina onemogućava.

Ovo je još jedan projekat koji se realizuje kroz projekat „Jačanja MZ u BiH“ kojem se opština Rudo pridružila 2016. godine, zajedničkim projektom Vlade Švajcarske i Vlade Švedske, a UNDP ga u BiH relizuje od 2015. godine.

Kroz projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH, tokom njegovog trajanja, aktivnim učešćem Opštine i mjesnih zajednica: Rudo, Staro Rudo, Mioče, Štrpca i Strgačina, uspešno je sada realizovano 9 projekata i 5 projekta u saradnji sa organizacijama civilnog društva. Opremljene su mjesne kancelarije i Društveni centar Rudo. Sve ove projekte su izglasali i odabrali građani mjesnih zajednica na forumima koji su održani tokom trajanja projekta.

Ovim projektom je unapređeno aktivno učešće građana i saradnja sa opštinom za unapređenje života u mjesnim zajednicama.