Četvrtak (21.11.2019.) neradni dan

​​U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/07), 21. novembar, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, je republički praznik i neradni  dan (četvrtak, 21.11.2019.).​

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.