Konačna rang lista aplikanata za dodjelu steonih junca putem sufinansiranja u opštini Rudo

Nakon isteka roka za prigovore na Preliminarnu rang listu aplikanata za dodjelu steonih junca putem sufinansiranja u opštini Rudo, utvrđena je konačna rang lista, po kojoj će se zaključivati pojedinačni ugovori lično sa podnosiocima prijava.

Svi kandidati su dužni do potpisivanja ugovora pribaviti i dostaviti opštini Rudo:

  • Potvrdu upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata (oni koji nisu dostavili uz prijavu) i
  • Ličnu mjenicu ukoliko je vlasnik zemlje, ili  ukoliko je član uže porodice, a nije vlasnik zemlje, mjenicu vlasnika zemlje kao instrument garancije

Konačna rang lista