Produžen rok za prijavu u članstvo u Odboru Omladinske banke Rudo

LogoOpština Rudo i Fondacija Mozaik su, u oktobru 2019. godine, potpisale Memorandum o saradnji za period 2019.-2023. godine kojim se uspostavlja Omladinska banka Rudo.

To je program koji omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

  • Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;
  • Učešća u raspodjeli fondova;
  • Pokretanju vlastitog biznisa.

Trenutno Omladinska banka Rudo ima otvoren poziv za prijem članova i članica u Odbor koji će biti zadužen za upravljanje Omladinskom bankom, u saradnji sa Opštinom i Fondacijom Mozaik.

Ako imaš od 17 do 30 godina i želiš da radiš aktivno na razvoju svoje zajednice upoznaj se sa detaljima poziva i prijavi se u lonac.pro.

Poziv je otvoren do 28.11.2019. godine.

Ako želiš, pročitaj više o Programu Omladinske banke  i o tome kako funkcioniše Odbor.

Poziv