Podjeljeno 15 steonih junica

U sklopu projekta „Od domaćeg mlijeka do sira i kajmaka i zadovoljnog kupca“ 15 vlasnika domaćinstava sa prostora opštine Rudo, krajem godine dobilo je po jednu steonu junicu za svoje domaćinstvo. Korisnici projekta birani su na javnom pozivu koji je Opština sprovela u sklopu projekta. Radi se o rasnim mliječnim grlima koja će značajno doprinijeti poboljšanju genetskog potencijala i kvaliteta muznih grla na prostoru opštine Rudo.

Opština Rudo je jedna od opština koja bilježi konstantan rast proizvodnje kvalitetnog mlijeka zahvaljujući odličnoj saradnji sa mljekarom Pađeni iz Bileće, koja otkupljuje mlijeko od kooperanata. Kroz ovaj projekat cilj je da se uspostavi viša vrijednost proizvoda-mlijeka i u okviru mini sirane u Štrpcima započene prerada istog.

Nabavkom i podjelom 15 steonih junica biće povećan obim primarne proizvodnje mlijeka te obezbjeđena sirovina za pokretanje proizvodnje u mini sirani, bez da se umanji količina mlijeka koja se trenutno proizvodi i prodaje u svježem stanju. Mini sirana biće uspostavljena u saradnji sa PZ „Uvac-Rudo“ p.o. i plan je da, za početak, uz angažman tri osobe započne preradu 300 litara mlijeka dnevno. Nenad Ljubojević, direktor PZ „Uvac-Rudo“ p.o. kaže da tržište već postoji i da će ovim biti otvorene nove mogućnosti plasmana domaćih proizvoda sa naših prostora.

Plan je da Mini sirana zadovolji sve standarde, da obezbjedi kvalitetne i zdravstveno ispravne proizvode i da nakon dobijanja dozvole od ministarstva svoje proizvode plasira na tržište Sarajevske regije.

Projektom će biti povećani prihodi najmanje 15 domaćinstava i zaposlene 3 osobe za rad na proizvodnji sira i kajmaka.

Radovi na Mini sirani se privode kraju, a u toku su pripreme za nabavku opreme i izradu tehnološkog procesa proizvodnje sira i kajmaka.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 149.000 KM od čega finansiranje iz sredstava Finansijskog mehanizma iznosi oko 99.000 KM a ostala sredstva su obezbjeđena kroz sufinansiranje opštine Rudo, korisnika i PZ „Uvac-Rudo“ p.o.

Finansijski mehanizam za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2018/2019 realizuje uz podršku Vlade Švajcarske, Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske te Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.