Počela zimska škola za proizvođače mlijeka u opštini Rudo

U opštini Rudo su počela prva predavanja u okviru zimske škole za proizvođače mlijeka. Predavanja su organizovana od strane Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i Projekta tržišne poljoprivrede (Farma II). Predavanja je održao profesor Darko Grbeša na temu: Ishrana junica  i odgoj teladi.

thumbnail

Grbeša je proizvođačima mlijeka govorio i o ishrani junica sa naglaskom na razdoblje od šest do devet mjeseci, kada je izuzetno važno da se junice hrane sa više proteina, uz dobru pašu, silažu trava, sijena ili slame, te uz primjereni dodatak koncentrata ili smjese koju sami farmeri mogu napraviti od mješvaine žitarica, sačme suncokreta, repice ili mineralno vitaminskog dodatka.

Cilj ovih predavanja je da proizvođači stiču nova znanja kako bi unaprijedili proizvodnju, dobili bolji kvalitet i povećali količinu mlijeka.

Poslije predavanja, održana je praktična obuka na farmi muznih grla „Farma Romanija“ koja je jedna od najvećih farmi muznih grla na Sarajevsko romanijskoj regiji, kojoj su, pored direktora farme, prisustvovali i poljoprivrednici iz ove lokalne zajednice. Farmeri su imali priliku da čuju: kako pravilno napraviti silažu, šta je najbolje sijati na ovim nadmorskim visinama, koja je prostirka najbolja za krave i kako povećati mlječnost.