Dozvoljeno kretanje licima sa navršenih 65 godina i više utorkom i petkom od 7 do 10 časova

Republički Štab za vanredne situacije donio je zaključak o dozvoli kretanja licima sa navršenih 65 i više godina života.

Licima sa navršenih 65 i više godina života dozvoljava se kretanje utorkom i petkom u vremenu od 7.00 do 10.00 časova, radi kupovine osnovnih životnih namirnica, lijekova i obavljanja poslova u bankama.

Vlasnici trgovačkih radnji, apoteka i odgovorna lica u bankama dužni su organizovati rad na način da se strogo pridržavaju mjera zaštite koje se odnose na dezinfekciju, socijalno rastojanje i boravak u prostoriji do tri lica.

Preporučuje se vlasnicima trgovačkih radnji, apoteka i odgovornim licima u bankama da u navedenom periodu, a u cilju zaštite zdravlja lica sa navršenih 65 godina i više godina života pružaju usluge isključivo tim licima.

U seoskim područjima, a radi obavljanja poljoprivrednih poslova, dozvoljava se kretanje licima starosti do 75 godina, uz obavezno pridržavanje zaštitne mjere socijalnog rastojanja.

Dozvoljava se kretanje od mjesta stanovanja do pčelinjaka, utorkom i u dane vikenda, licima koja posjeduju rješenje o registraciji pčelinjaka.

Zaključak o dozvoli kretanja lica sa navršenih 65 godina i više