Javni poziv

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 574 ratnih vojnih invalida

i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata

Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove

 

Na javni poziv imaju pravo da se prijave ratni vojni invalidi od prve do desete kategorije invaliditeta i članovi porodice poginulih boraca, kojima je banjska rehabilitacija  neophodna za nastavak liječenja i oporavka.

Prema projektu banjske rehabilitacije za 2020. godinu se određuju 2 korisnika za korištenje banjske rehabilitacije sa područja opštine Rudo.

Prijave, odnosno pismeni zahtjevi se podnose na predviđenom obrascu, organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku  zaštitu opštine.

Nepotpune i neblagovremene zahtjeve nadležni organ neće razmatrati i kao takve će odbaciti.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokaze:

  • Rješenje nadležnog organa o statusu i pripadajućim pravima RVI ili  člana porodice poginulog borca, uz  uslov da je aktivni korisnik,
  • Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
  • Nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije ne stariji od 6. mjeseci od dana podnošenje zahtjeva za korištenje banjske rehabilitacije.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2020. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije u protekle 3 godine (korisnici banjske rehabilitacije u periodu od 2017. – 2019. godine), kao i RVI-amputirci i paraplegičari koji su banjsku rehabilitaciju koristili putem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u istom periodu (2017. – 2019. godina), u skladu sa pravilnikom Fonda.

Rok za dostavljanje pismenog zahtjeva je 15. dana od dana objavljivanja u dnevnim  novinama „GLAS SRPSKE“,  ili od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine/grada. Rok za podnošenje prijava ističe 27. marta 2020.godine.

Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće u periodu od  1. aprila do 30. septembra 2020. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10 dana po unaprijed utvrđenim  terminima.

Pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10 dana.

Troškovi odlaska i povratka izabranih korisnika, padaju na teret opštine Rudo.

Za sve dodatne informacije obratiti se Centru za pružanje usluga Opštine Rudo ili kod referenta za boračko-invalidsku zaštitu  Opštine Rudo  lično u kancelariji  broj 5,  ili putem telefona  broj 058/711-360.