Јавни позив за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м2 са додатном опремом путем суфинансирања

На основу Споразума закљученог између Општине Рудо и хуманитарне организација Каритас Швицарска, 02-323-9/20 од 06.03.2020. а у циљу провођења пројекта под називом „Пластеничка производња поврћа 2020-2021 у општини Рудо“ и члана 6. Правилника о условима за спровођење пројекта „Пластеничка производња поврћа 2020-2021 у општини Рудо“, Начелник општине Рудо расписује Јавни позив за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м2 са додатном опремом путем суфинансирања.

ПРАВО УЧЕШЋА
Право на учешће у наведеном пројекту имају социјално и материјално угрожене особе, незапослене особе, првенствено млади и жене са подручја општине Рудо, које посједују властито пољопривредно земљиште или земљиште у закупу у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.

УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА
Подносилац захтјева треба да испуњава слиједеће услове:

1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
2. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава или да је доставио овјерену изјаву да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава прије додјеле пластеника,
3. Да је подносилац захтјева власник, члан уже породице власника или закупац пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу,
4. Да има могућност наводњавања пластеника,
5. Да суфинансира набавку пластеника са пратећом опремом у износу од 486,00 КМ,
6. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње, у трајању од једног дана.
7. Да нема дуговања према општини Рудо,
8. Да се, уколико је био корисник гранта кроз пројекте општине Рудо, показао као добар домаћин и да је испоштовао уговорене обавезе у потпуности.
9. Предност приликом одабира ће имати корисници који у претходне 3 године нису остварили право на добијање пластеника.

Путем јавног позива биће подјељено укупно 10 пластеника са пратећом опремом.

Јавни позив је отворен до 21.03.2020. године.

Текст јавног позива
Образац бр 1
Образац бр 2