Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

Na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Rudo i humanitarne organizacija Karitas Švicarska, 02-323-9/20 od 06.03.2020. a u cilju provođenja projekta pod nazivom „Plastenička proizvodnja povrća 2020-2021 u opštini Rudo“ i člana 6. Pravilnika o uslovima za sprovođenje projekta „Plastenička proizvodnja povrća 2020-2021 u opštini Rudo“, Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo na učešće u navedenom projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe, nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja opštine Rudo, koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište u zakupu u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA
Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:

1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
2. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili da je dostavio ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava prije dodjele plastenika,
3. Da je podnosilac zahtjeva vlasnik, član uže porodice vlasnika ili zakupac poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju,
4. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
5. Da sufinansira nabavku plastenika sa pratećom opremom u iznosu od 486,00 KM,
6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje, u trajanju od jednog dana.
7. Da nema dugovanja prema opštini Rudo,
8. Da se, ukoliko je bio korisnik granta kroz projekte opštine Rudo, pokazao kao dobar domaćin i da je ispoštovao ugovorene obaveze u potpunosti.
9. Prednost prilikom odabira će imati korisnici koji u prethodne 3 godine nisu ostvarili pravo na dobijanje plastenika.

Putem javnog poziva biće podjeljeno ukupno 10 plastenika sa pratećom opremom.

Javni poziv je otvoren do 21.03.2020. godine.

Tekst javnog poziva
Obrazac br 1
Obrazac br 2