KONTAKTI MATIČNE SLUŽBE OPŠTINE RUDO

Kontakt telefoni: 058/ 700 – 080, 058/725 – 124, 058/730 – 130

Faks: 058/711-242

E-mail: maticar@opstinarudo.com