Obavještenje u vezi sa javnim pozivom za kapitalne investicije

Obavještavamo građane da zbog novonastale situacije, a u cilju prevencije i suzbijanja korona virusa i preporuke da se smanje neposredni kontakti i kretanja,  aplikacije za Javni poziv za kapitalne investicije mogu dostaviti i putem maila na sledeću e-mail adresu: skupstina@opstinarudo.com .

Javni poziv

Aplikacija