OBAVJEŠTENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD RUDO

Dana, 08.04.2020. godine,  JU Centar za socijalni rad Rudo, počeo je sa isporukom prehrambeno- higijenskih paketa korisnicima novčane pomoći.

Ove pakete obezbijedio je Predsjednik Vlade Republike Srpske u saradnji sa Tropik prodavnicama.

Na teritoriji opštine Rudo podijeljeno je 108 paketa, čime su obuhvaćeni svi korisnici novčane pomoći u našoj opštini.