OMLADINSKA BANKA RUDO– II POZIV ZA MLADE 2020

Logo

Omladinska banka Rudo poziva mlade da pišu projekte i mikrobiznise od 13.04. do 30.04.2020. godine do 14 sati.

Ako imaš od 17 do 35 godina, dobru ideju i želiš da pokreneš i realizuješ projekte od društvenog značaja, Omladinska banka će te podržati u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.

Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na Pozivu za projekte mladih 2020

 Ukupan fond II poziva za projekte mladih Rudog iznosi 2.910 KM.

Za mlade preduzetnike i preduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila i podršku za registraciju samostalnog preduzetništva ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na Pozivu za preduzetnike i preduzetnice 2020.

Ukupan fond II poziva za mikrobiznise iz Rudog je 2.000 KM.

Pročitaj i informiši se o tome kada je osnovana Omladinska banka Rudo, koliko projekata je do sada podržano i ko su članovi i članice Odbora koji upravljaju bankom – https://www.lonac.pro/omladinska-banka-rudo-2020.

OB Drugi poziv za mlade