Studiraj u Republici Srpskoj

upis

Univerzitet u Istočnom Sarajevu vrši promociju upisa studenata u akademsku 2020/21. godinu, na 17 fakulteta i akademija i 120 studijskih programa, na sva tri ciklusa studija, pod sloganom: Studiraj u Republici Srpskoj!

Više informacija na https://upis.ues.rs.ba/