Započeta rekonstrukcija Ulice kralja Petra I oslobodioca

Dana 06.04. 2020. godine preduzeće “Romanija putevi” ad Sokolac započelo je rekonstrukciju Ulice kralja Petra I oslobodioca. Rekonstrukcijom je predviđeno proširivanje ulice, postavljanje cijevi za odvod borinskih voda, postavljanje ivičnjaka i asfaltiranje. Rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana.

ulica 2

Opština Rudo je nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke dana 02.08.2019. godine potpisala Ugovor sa preduzećem “Romanija putevi” ad Sokolac o izvođenju radova. Preduzeće “Romanija putevi” zbog velikog obima posla u 2019. godini nije uspjela realizovati Ugovor, te je prolongirala rok i realizaciju ugovora ostavila za 2020. godinu.
Ugovorena vrijednost radova bez PDV-a je 262.282,64 KM i isti su finansirani iz sredstava za kapitalne investicije.

Zbog izvođenja radova, obavještavaju se građani da koriste sledeće alternativne pravce:

  • Put za Resiće preko Plana
  • Put za Gardoviće (novi rezervoar) prilaz iz ulice Kragujevačke iznad kanala
  • Putni pravac Ulica palih srpskih boraca – Ulica dr Ćalića