Donesena nova Naredba

U skladu sa novim mjerama Republičkog štaba, danas je Opštinski štab za vanredne situacije na redovnom sastanku donio nove mjere u cilju prevencije širenja SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti.

Na teritoriji Opštine Rudo zabranjuju se do daljnjeg:

– sva javna okupljanja,
– rad bazenima, „wellnes“ i spa centrima posebno i u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj i
– takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista,

Dozvoljava se rad u redovnom radnom vremenu:

– trgovinama na veliko,
– trgovinama na malo prehrambenom i neprehrambenom robom,
– subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača,
– subjektima koji vrše dostavu hrane ako su registrovani za obavljanje te djelatnosti,
– privatnim stomatološkim ambulantama,
– subjektima uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtjeva neposredan kontakt sa korisnicima (frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela),
– poljoprivrednim apotekama,
– benzinskim pumpama i plinskim pumpnim (bez vremenskog ograničenja)
– priređivačima igara na sreću,
– tržnicama na veliko i malo (pijace),
– stočnim pijacama.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove naredbe vrše opštinski inspektori i Komunalna policija.

Protiv svih javnih preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika privatnih samostalnih radnji i svih drugih koji ne postupe u skladu sa ovom naredbom, preduzeće se zakonske sankcije shodno Zakonu o zaštiti stanovništva.