Izvršena primopredaja dijela vojne lokacije skladišta OS BiH „Car Dušan“ u Rudom

Zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić prisustvovao je predaji dijela neperspektivne vojne lokacije, koja je održana 28. maja 2020. godine, u skladištu municije i minsko-eksplozivnih sredstava OS BiH „Car Dušan“ u Rudom.
Ministarsto odbrane
Primopredaja dijela lokacije održana je u skladu sa Sporazumom o osnovnim principima za rješavanje pitanja nepokretne i pokretne imovine koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, koji su 2007. godine potpisali Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i vlade entiteta (Federacije BiH i Republike Srpske).
IMG-76de
Na osnovu ovog sporazuma, Republička direkcija za obnovu i izgradnju Republike Srpske je podnijela zahtjev za primopredaju dijela neperspektivne lokacije skladišta Oružanih snaga BiH, u cilju ostvarivanja obostranog interesa za daljnje korištenje ove lokacije.
Zamjenik ministra Okolić se ovom prilikom interesirao i za stanje na lokaciji, uređenosti mjesta i skladišnih prostora, te pitanjima koja se odnose na trenutne aktivnosti u procesu uništavanja neperspektivnog naoružanja.
IMG-4-V
Tokom aktivnosti u Rudom, zamjenik ministra Okolić sastao se i sa načelnikom opštine Ratom Rajakom.
Prilikom predaje objekata zamjenik ministra Okolić je istakao da je proces nakon 5 godina priveden kraju, da objekti koji su predstavljali balast mogu pripasti opštini na raspolaganje.
Načelnik opštine Rudo, istakao je da ovi objekti mogu biti značajni kao razvojni potencijal za opštinu za potencijalne investitore. Kako bi ovaj postupak bio izveden, opština Rudo je uložila sredstva da se osigura pristupna saobraćajnica, prilikom koje je izgrađen most i postavljena ograda.
Lokacija „Car Dušan“ u Rudom, sa aspekta njenog daljnjeg korištenja, proglašena je neperspektivnom vojnom lokacijom.
Preuzeto sa sajta Ministarstva odbrane BiH