Radovi u toku

U toku je rekonstrukcija Ulice kralja Petra I oslobodioca u Rudom.

U sklopu radova završen je široki iskop, postavljen je kišni kolektor, a u toku je postavljanje tampona i izvršena je priprema za postavljanje ivičnjaka.

Zbog radova Ulica je neprohodna, te se apeluje na građane da koriste alternativne pravce:

Put za Resiće preko Plana;

Put za Gardoviće (novi rezervoar) prilaz iz ulice Kragujevačke iznad kanala.

Putni pravac Ulica palih srpskih boraca – Ulica dr Ćalića  zbog izvođenja radova u Ulici kralja Petra I oslobodioca, onemogućen je izlaz iz ulice Dr Ćalić.

Privremeno je zatvoren izlaz iz Kragujevačke i prelaz preko kanala zbog izvođenja radova na pročišćavanja propusta.

Radova izvodi preduzeće “Romanija putevi” ad Sokolac. Rekonstrukcijom je predviđeno proširivanje ulice, postavljanje cijevi za odvod oborinskih voda, postavljanje ivičnjaka i asfaltiranje. Rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana.