Ukida se karantin

Na jučerašnjoj sjednici Republički štab za vanredne situacije ukinuo je zabranu okupljanja više od tri lica i dozvolio okupljanja do 50 lica, te donio odluku o raspuštanju lokalnih karantina i karantin na prigraničnim prelazima.

U skladu sa novim mjerama Republičkog štaba, Opštisnki štab za vanredne situacije na jučerašnjem redovnom sastanku donio je nove mjere u cilju prevencije širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti.

Na teritoriji Opštine Rudo:

Zabranjuje/u se do 25.05.2020.godine:

 • sva javna okupljanja,
 • rad bazenima, „wellnes“ i spa centrima posebno i u sklopu ugostiteljsih objekata za smještaj i
 • takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista,

Zabranjuje/u se do 18.05.2020.godine:

 • rad dječijim igraonicama i
 • aktivnosti sportskih organizacija i sportista koje obuhvataju trenažni proces.

Ograničava se rad do 25.05.2020.godine,

do 21:00 čas:

 • trgovinama na veliko,
 • trgovinama na malo prehrambenom i neprehrambenom robom,
 • subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestanine i kolača (ograničenje važi samo za prodajni dio),
 • ugostiteljskim objektima za ishranu i piće,
 • subjektima koji vrše dostavu hrane ako su registrovani za obavljanje te djelatnosti,
 • privatnim stomatološkim ambulantama,
 • subjektima uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtjeva neposredan kontakt sa korisnicima (frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela),
 • poljoprivrednim apotekama,
 • benzinskim pumpama i plinskim pumpnim stanicama za dio pumpe i stanice u kojem je smješten prodajni i ugostiteljski objekat (do 21:00 časova), a bez vremenskog ograničavanja rada kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina i
 • priređivačima igara na sreću,

od 07:00 do 15:00 časova:

 • tržnicama na veliko i malo (pijace),

od 06:00 do 13:00 časova:

 • stočnim pijacama.

Od 18.05. do 25.05.2020.godine, ograničava se rad u vremenskom periodu koji ne narušava trajanje policijskog časa:

 • rad dječijim igraonicama i
 • aktivnosti sportskih organizacija i sportista koje obuhvataju trenažni proces

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove naredbe vrše opštinski inspektori i Komunalna policija.

Protiv svih javnih preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika privatnih samostalnih radnji i svih drugih koji ne postupe u skladu sa ovom naredbom, preduzeće se zakonske sankcije shodno Zakonu o zaštiti stanovništva.

U opštini Rudo nema oboljelih od korona virusa, 137 osoba je izašlo iz kućne izolacije,1 lice je u kućnoj  izolaciji i dvoje pod ljekarskim nadzorom u kućnoj izolaciji.

 Nadredba