Јавни оглас о давању у закуп земљишта и објеката у власништву Oпштине

Општина Рудо са сједиштем у Рудом, улица Драгољуба Драже Михаиловића број 41, даје под закуп путем прикупљања писмених понуда земљиште и објекте бившег дијела складишта „Цар Душан“ Рудо која се састоји од три магацина минско експлозивних средстава (магацини 19, 20 и 21) бруто грађевинске површине 1206,84 м2 са припадајућим земљиштем а све уписано у ПЛ 545 КО Соколовићи и ЗК уложак број 1329 КО Соколовићи.

Јавни оглас