Održana 30. redovna sjednica Skupštine opštine Rudo

Dana 09.06.2020.godine, u velikoj sali Doma kulture u Rudom, održana je 30. redovna sjednica Skupštine opštine Rudo.

Na sjednici je razmatrano 46. tačaka dnevnog reda.

Na sjednici su usvojeni sledeći akti: Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta opštine Rudo za 2019. godinu, Odluka o dodjeli zemljišta na korišćenje Mješovitom Holdingu „ERS“ M.P. a.d. Trebinje, ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale Odluka o dodjeli zemljišta na privremeno korišćenje Odboru za groblje Mokronozi, Odluka o stavljanju van snage odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama, Odluka o nabavci udžbenika, Odluka o oslobađanju od komunalne takse za isticanje poslovnog imena i zakupnine javnih površina i poslovnog prostora, Odluka o dodjeli subvencije privrednim subjektima pogođenih krizom izazvanom virusom korona, Odluka o dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu opštine Rudo, Odluka o provođenju javnog poziva za davanje u zakup zemljišta i objekata dijela bivšeg skladišta „Car Dušan“ Rudo, Odluka o finansiranju projekata udruženja građana iz budžeta opštine Rudo za 2020.g, Odluka o odobravanju sredstava  KP „Usluga“ Rudo a.d. Rudo, Odluka o učešću opštine u Drugoj fazi projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Informativni centar Rudo, Odluka o imenovanju VD člana Nadzornog odbora JP Informativni centar Rudo, Odluka o razrješenju sekretara Skupštine opštine Rudo, Odluka o imenovanju VD sekretara Skupštine opštine Rudo, Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Komisije za izbor organa upravljanja u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Rudo, Odluka o imenovanju članova Komisija za primopredaju dužnosti direktora Javne ustanove Narodna biblioteka „Manojlo Ilić“ Rudo, Odluka o imenovanju članova Komisija za primopredaju dužnosti direktora JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo, Odluka o imenovanju članova Komisija za primopredaju dužnosti direktora JZU DZ „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo, Odluka o imenovanju članova Komisija za primopredaju dužnosti direktora Javne ustanove za turizam i sport Rudo,  Odluka o imenovanju članova Komisija za primopredaju dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad Rudo, Odluka o imenovanju članova Komisija za primopredaju dužnosti direktora JP Informativni centar Rudo, Odluka o imenovanju članova Komisija za primopredaju dužnosti direktora KP „Usluga“ Rudo a.d.

Usvojeni su sledeći programi: Program korišćenja sredstava naknade od prodaje šumskih drvnih sortimenata  za 2020.godinu, Program mjera za sprječavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Rudo za 2020.godinu, Program mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije, Godišnji plan sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području opštine Rudo za 2020. godinu.

Usvojeni su sledeći izvještaji: Izvještaji o izvršenju Programa  korišćenja sredstava naknade od prodaje šumskih drvnih sortimenata  za 2019.godinu,  Programa korišćenja sredstava ostvarenih od koncesionih naknada za 2019. godinu, Programa korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2019. godinu, Izvještaj o izvršenju Plana  utroška namjenskih sredstava za 2019.g odinu ostvarenih po osnovu Zakona o zaštiti od požara, Izvještaj o utrošku sredstava iz budžeta opštine Rudo odobrenih udruženjima građana u 2019. godini, Izvještaj o radu Mjesnih zajednica za 2019. godinu, Izvještaji JU Centar za socijalni rad Rudo,  Javne ustanove za turizam i sport Rudo,  JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo,  JU Narodna biblioteka „Manojlo Ilić“ Rudo i JU Srednjoškolski centar Rudo, Izvještaj urbanističko građevinske inspekcije i saobraćajne inspekcije, Inspekcije za hranu, tržišne inspekcije i komunalne policije, Izvještaj o stanju objekata u vlasništvu opštine Rudo, Izvještaj o izvršenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu i Izvještaja o stanju u oblasti poljoprivrede na teritoriji opštine Rudo sa prijedlogom mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, stočarstva i proizvodnje jagodičastog voća.

Odbornici skupštinske većine  nisu podržali Odluku o raspodjeli suficita tako da će i ove godine opština Rudo biti uskraćena za kapitalne investicije i sredstva, u iznosu od 1.224.697 KM,  koja će i dalje ležati neiskorištena na žiro-računu opštine.

Neusvajanjem ove Odluke dovodi se u pitanje realizacija 12 projekata koje je opština potpisala sa raznim donatorima ( UNDP, Karitas, IRB, Ifad, Mozaik) čije realizacije su u toku ili će biti tokom godine. Neusvajanjem suficita odbornici su uskratili i sredstva za finansirnje rashoda preduzetih mjera u zaštiti građana opštine Rudo od pandemije virusa Korona koji se odnose na nabavku respiratora, opremanje i funkcionisanja karantina i nasipanje puta Rudo – Mioče koji vodi desnom obalom Lima.

Pored navedenog, umjesto da se finansira iz suficita, mjera pomoći privrednim subjektima koji su zbog mjera prevencije širenja korona virusa bili onemogućeni da se bave djelatnošću, ista će biti finansirana iz Revolving fonda. Na taj način suficit umjesto da bude u funkciji razvoja opštine, on će i dalje biti u funkciji stvaranja troškova.

Odbornici nisu usvojili ni Odluku o podsticajima zapošljavanja u 2020. godini iako su u planu budžeta za 2020. godinu usvojena sredstva iz revolving fonda u iznosu od 100.000 KM za ovu namjenu.