Preliminarna rang lista aplikanata za dodjelu plastenika u opštini Rudo

Opština Rudo je u saradnji sa Karitasom Švajcarska raspisala Javni poziv za dodjelu plastenika putem sufinansiranja.

Konkurs je bio objavljen 11.03.2020 na lokalnoj TV, na sajtu opštine Rudo i oglasnoj tabli. Konkurs je trajao 10 dana i završen je 21.03. 2020. godine.

Do 21.03.2020. pristiglo je ukupno 20 prijava na javni poziv .

Nakon bodovanja sačinjena je preliminarna rang lista.

Preliminarna lista kandidata