Obaveze ugostiteljskih objekata i gostiju

Poslodavci trebaju poštovati ​​dobre higijenske prakse i već utvrđene standarde koji se primjenjuju na njihovo područje rada (higijena ruku i respiratorna higijena, dosljedno nošenje zaštitne maske i održavanje udaljenosti od najmanje 2 metra te izbjegavanje nepotrebnog bliskog kontakta s ljudima ). Neophodno je da vode evidenciju o poštovanju preporuka i o zdravstvenom stanju zaposlenih na licu mjesta za svaki radni dan.

Prema Uputstvu za postepeno ublažavanje mjera za ugostiteljske objekte u svrhu relaksacije mjera, koje su na snazi, kako bi se spriječilo ili smanjilo prenošenje virusa SARS-CoV-2 vlasnici ugostiteljskih objekata su dužni, između ostalog osigurati sledeće:

  • Na ulazu u objekat neophodno je postaviti jasne i vidljive poruke u vezi sa ličnom zaštitnom opremom i načinom postupanja u objektu i poštovanju rastojanja fizičke distance.
  • Za sve zaposlenike i posjetioce neophodno je postaviti informacije o načinu provođenja lične higijene i osigurati pristup toploj vodi, sapunu i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku, na više mjesta u prostoru.
  • Na ulazu, na  pultovima za plaćanje usluga, u radnom prostoru, u predulazu ili na izlazu iz toaleta nužno je na raspolaganje staviti dozatore sa dezinfekcionim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 %).
  • Sjedeća mjesta u prostoru objekta rasporediti tako da je omogućena fizička udaljenost od 2 m između osoba koje sjede za različitim stolovima.
  • Za jednim stolom dozvoljeno je da sjede najviše četiri osobe (razmak ne manji od 1m).
  • Zabranjeno je da se gosti zadržavaju za šankom.
  • U objektu je poželjno izvršiti označavanje kretanja posjetioca objekta, tako da se izbjegne ukrštanje njihovog kretanja.
  • Piće i hranu treba platiti na mjestu koje je odvojeno od mjesta za izdavanje/preuzimanja narudžbe: jedna osoba preuzima narudžbu i naplaćuje, a druga izdaje naručeno. Ukoliko to nije moguće organizovati, zaposleni moraju obavezno između naplate i izdavanja narudžbe oprati ili dezinfikovati ruke i dezinfikovati pult na kome se vrši istovremeno naplata i izdavanje narudžbe.
  • Konobar može obaviti naplatu i dok gost sjedi za stolom.

Za nepoštovanje propisane vanredne mjere kojom je naloženo korišćenje lične zašitne opreme, pridržavanje zaštitnih mjera fizičke distance ili drugih vanrednih mjera na javnim i radnim mjestima, čiji je cilj suzbijanje zaraznih bolesti predviđene su kazne za fizička lica od 100 do 300 KM.

Za nepoštovanje propisanih mjera za pravna lica predviđene su kazne u rasponu od 1000 i 3000 KM. 

Uputstvo za postepeno ublažavanje mjera- Ugostiteljski objekti