Žene iz Sarajevsko-romanijske regije dobile pakete pomoći

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske 3. jula su na Sokocu podijelili 130 paketa pomoći ženama sa sela iz sedam opština na području Sarajevsko-romanijske i gornjodrinske regije. Projekat podržava organizacija UN žene, uz finansijsku pomoć Švedske i u partnerstvu sa Džender centrom Republike Srpske.

Ukupno 130 paketa pomoći podjeljeno je ženama sa područja opština Rudo, Višegrad, Čajniče, Rogatica, Novo Goražde, Sokolac i Han Pijesak.

Udruženje žena „Eva“ Rudo je u saradnji sa Opštinom Rudom izvršilo podelu 20 paketa na teritoriji opštine Rudo.

Pojedinačni paket sadrži 15 jednodnevnih tovnih pilića i 90 kg koncentrata sa vitaminima.