Počeo sa realizacijom Karitasov projekat „Socio-ekonomska podrška i održivost lokalnog stanovništva Gornje-drinske regije”

Početkom 2019. godine Opština Rudo i Karitas Švajcarske, započeli su implementaciju projekta SELLS “Socio ekonomska podrška i održivost lokalnog stanovništva Gornje-drinske regije”.

Projekat ima za cilj podržati pojedince i porodice, lokalna udruženja i male biznise koji imaju ideju na koji način uvećati vlastito prihodovanje, a spadaju u kategoriju nezaposlenih, zaposlenih sa nedovoljnim primanjima i druge kategorije stanovništva u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju.

Projekat se realizuje na prostoru 7 opština Gornje-drinske regije: Rudo, Čajniče, Foča FBiH, Foča RS, Novo Goražde, Višegrad i Pale FBiH.

U okviru projekta početkom februara 2020. godine raspisan je predpoziv za učešće u projektu. Nakon okončanog predpoziva, zbog COVID-19 i cjelokupne situacije, usporeno je redovno odvijanje predviđenih aktivnosti na terenu.

Svi aplikanti po Predpozivu Karitasa Švajcarske, u ovom momentu pozivaju se na učešće u radionicama koje se održavaju po mjesnim zajednicama.

Cilj radionica, koje se održavaju po mjesnim zajednicama, je upoznavanje aplikanata sa finalnom aplikacijom na Poziv, te pravilnim i detaljnim popunjavanjem iste, obzirom da će aplikacija biti predmetom ocjene Komisije i od toga će zavisiti dalje učešće aplikanata u projektnim aktivnostima.

Za pojedinačne korisnike koji prođu predviđene treninge, i čije aplikacije budu pozitivno ocjenjene, osigurana je finansijska podrška u iznosu do 5,000 KM, kroz period od naredne 4 godine.

Udruženja, zadruge, ili drugi oblici zajedničkog poslovanja mogu biti podržani iznosom do 15,000 KM, kroz isti period.

Budući grantovi će biti finansirani od strane Karitasa Švajcarske u iznosu od 40%, opštine 40% i samih korisnika do 20%

Realizacija radionica je u skladu sa svim higijensko-epidemiološkim preporukama i broji najviše 10 učesnika po grupi, a vrše ih predstavnici organizacije “MOST” iz Višegrada.