Počela realizacija projekta „Upravljanje populacijom pasa na prostoru opštine Rudo“

U okviru sporazuma o razumjevanju između Opštine Rudo i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i Protokola o saradnji između Opštine Rudo i Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), realizuje se sporazum o sufinansiranju hirurške sterilizacije pasa u cilju realizacije Plana upravljanja populacijom pasa na teritoriji opštine Rudo.

Kroz ovaj sporazum Veterinarska ambulanta „Savo“ vršiće  hiruršku sterilizaciju uličnih i vlasničkih pasa.

UNDP je opremio Veterinarsku ambulantu „Savo“, opremom vrijednom 35.000 KM za potrebe obavljanja hirurške sterilizacije pasa, i  osigurao lijekove i drugi materijal za sterilizaciju, besplatno čipovanje, vakcinaciju i čišćenje od parazita jednog broja lutalica i vlasničkih pasa na prostoru opštine Rudo, dok je opština Rudo osigurala sredstva za sufinansiranje sterilizacije 35 vlasničkih pasa, uz uslov da isti broj lutalica bude sterilisan.

Aktivnosti se realizuju u cilju smanjenja populacije pasa na prostoru opštine Rudo, na način da se izvrši registracija kako vlasničkih tako i uličnih pasa i da se spriječi njihovo nekontrolisano razmnožavanje.

U toku je obuka veterinara u hirurškoj sterilizaciji i anesteziji, koju će sprovesti Veterinarska stanica „AnimalVet“ iz Rogatice, koja je takođe dio istog projekta.

Pozivaju se svi vlasnici i ljubitelji pasa, da do se prijave za program besplatne hirurške sterilizacije, vakcinacije i čipovanja, na kontakte Veterinarske ambulante „Savo“.

Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) je zajednički projekat Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) koji se provodi u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, Federalnim ministarstvom pravde te oba saveza općina, odnosno opština i gradova.