Centralni birački spisak

Centralna izborna komisija BiH izdala je saopštenje u vezi sa Centralnim biračkim spiskom koje prenosimo u cjelosti.

U cilju pravovremenog i tačnog informisanja javnosti u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa aktivnošću zaključivanja Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i  Hercegovine Centralna izborna komisija BiH ovim putem želi istaći nekoliko činjenica:

U ovom izbornom ciklusu suočili smo se sa enormnim brojem prijava za glasanje van Bosne i Hercegovine, koje smo unatoč kašnjenju u usvajanju Budžeta i kašnjenju u angažovanju dodatnog osoblja i opreme uspjeli da obradimo u zakonskom roku. U okviru ove aktivnosti uočen je veliki broj prijava koje su ukazivale na moguće zloupotrebe u izbornom procesu. Iz navedenog razloga, u okviru ove aktivnosti urađen je i veliki broj dodatnih provjera i analiza svake pojedinačno pristigle prijave, u cilju eliminisanja svake eventualne prijave koja ukazuje na zloupotrebu ili ima neku drugu manjkavost.

izbori 2020

Centralna izborna komisija BiH je na sjednici održanoj 01.10.2020. godine donijela Odluku  o utvrđivanju i objavi broja birača upisanih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne izbore 2020. godine sa upisanih 101771 biračem, kao i i odluku kojom se odbija upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za 27.960 birača.

Kao institucija koja je odgovorna za tačnost, ažurnost i ukupni integritet Centralnog biračkog spiska za teritoriju Bosne i Hercegovine, a potpuno uvažavajući i  preporuke iz Završnog izvještaja OSCE/ODIHR-a (Izborne posmatračke misije) iz 2018. godine, Centralna izborna komisija BiH je prvi put na svojoj web stranici objavila Izvod registrovanih birača za glasanje izvan BiH.

Posmatračka misija ODIHR-a je u navedenom izvještaju preporučila:

„U svrhu povećanja povjerenja javnosti u integritet procesa registracije birača, razne zainteresovane strane, uključujući i političke stranke i organizacije građanskog društva bi se mogle pozvati da učestvuju u reviziji biračkih spiskova koju bi inicirao i nadzirao CIK BiH“

Stoga, želimo da istaknemo da je upravo Centralna izborna komisija BiH svojim aktivnostima i činjenicom da je spisak registrovanih birača za glasanje izvan BiH po prvi put učinila javnosti dostupnim podstakla sve aktere u izbornom procesu (birače, političke stranke, nevladin sektor, medije) da izvrši uvid u Centralni birački spisak i da reaguju ukoliko postoje sumnje u tačnost biračkog spiska.

Izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine Centralna izborna komisija BiH je javno objavila kako bi birač koji je bez svog znanja, odnosno mimo njegove volje upisan u isti, imao mogućnost podnošenja žalbe. Takođe, Odluka o odbijanju upisa birača za glasanje van BiH je objavljena na web stranici www.izbori.ba, a u prilogu odluke se nalazi baza podataka Centralne izborne komisije BiH o odbijenim prijavama sa navedenim razlozima odbijanja kojoj se može pristupiti putem unošenja ličnih podataka u aplikaciju “Provjerite status vaše prijave”.

U roku ostavljenom za žalbe Centralna izborna komisija BiH je primila više od 3.500 podnesaka koje u ovom trenutku razmatra. Ukoliko bude zakonskog osnova CIK BiH će na osnovu podnesaka korigovati podatke u Centralnom biračkom spisku prije njegovog zaključenja, a tamo gdje ne bude osnova da Centralna izborna komisija BiH uvaži žalbu istu će sa izjašnjenjem dostaviti Sudu BiH na odlučivanje.

Obavještavamo javnost da će Centralna izborna komisija BiH dokaze o pokušajima izbornih prevara primati sve vrijeme do potvrđivanja rezultata Lokalnih izbora 2020. godine i mehanizmima predviđenim Izbornim zakonom BiH spriječiti sve izborne nepravilnosti. Ukoliko nam i nakon zaključenja Centralnog biračkog spiska bude dostavljen dokaz (Izjava i slično) da je birač bez njegovog znanja registrovan da glasa putem pošte, glasački paket koji dođe u Glavni centar za brojanje iz inostranstva na ime tog birača neće biti brojan, a birač ostvaruje svoje biračko pravo u opštini/gradu prebivališta na biračkom spisku za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima, koji će se brojati u Glavnom centru za brojanje.

Centralna izborna komisija BiH će javnost o svemu detaljno informisati na press konferenciji koju će organizovati nakon zaključenja Centralnog biračkog spiska.

Izvod iz Cenralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH: https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Izvod_CBS_2020.pdf

Provjere statusa odbijenih prijava za glasanje iz inostranstva:

https://www.izbori.ba/Lokalni_izbori_2020/Default.aspx?Lang=5