Naredba o obaveznoj deratizaciji na području opštine Rudo

 1. U cilju zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari, naređuje se vršenje obavezne deratizacije na području opštine Rudo
 • Jesenja faza obavezne deratizacije obavlja će se od 05.10 2020 -11.10. 2020
 1. Obavezna deratizacija obuhvata :
 • poslovne i pomoćne prostorije preduzeća, samostalnih trgovinskih, ugostiteljskih i zanatskih radnji, a naročito onih koji se bave proizvodnjom, skladištenjem i prometom životnih namirnica ,
 • zelene površine
 • kanalizacionu mrežu, glavnu gradsku deponiju,
 • zdravstvene, školske i predškolske ustanove,
 • vjerske objekte,
 • privatna domaćinstva, stambeni fond
 1. Deratizaciju će vršiti ovlaštena i osposobljena stručna organizacija koja posjeduje rješenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, d.o.o. „Sanitacija“ iz Zvornika.
 2. Svi građani, organizacije, preduzeća i ustanove dužni su da se pridržavaju odredbi iz Naredbe Načelnika opštine i izvođačima deratizacije omoguće pristup u sve objekte i površine kojima upravljaju, te da pruže pomoć prilikom izvođenja radova i da postupaju po uputstvima izvođača deratizacije vezano za zaštitu ljudi i domaćih životinja, životne i radne sredine. U protivnom snosiće sankcije propisane odredbama člana 61. stav 1. Tačka7v). Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl gl.Republike Srpske“,br.90/17).
 3. Zdravstvena inspekcija vršiće nadzor izvršenja ove Naredbe.
 4. Ova Naredba ima se objaviti na svim javnim mjestima (oglasna tabla Opštine ,MZ, televiziji Rudo i sl.)

Naredba